Hiển thị tất cả 103 kết quả

-67%
Original price was: 450,000₫.Current price is: 150,000₫.
-43%
Original price was: 350,000₫.Current price is: 200,000₫.
-52%
Original price was: 450,000₫.Current price is: 215,000₫.
-31%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xếp thái sắt màu xanh mới 98%

Original price was: 320,000₫.Current price is: 220,000₫.
-53%
Original price was: 480,000₫.Current price is: 225,000₫.
-58%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 230,000₫.
-56%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 240,000₫.
-55%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 250,000₫.
-40%
Original price was: 420,000₫.Current price is: 250,000₫.
-40%
Original price was: 450,000₫.Current price is: 270,000₫.
-48%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 285,000₫.
-47%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 290,000₫.
-45%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay văn phòng màu xám cũ

Original price was: 550,000₫.Current price is: 300,000₫.
-54%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 300,000₫.
-29%
Original price was: 450,000₫.Current price is: 320,000₫.
-51%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 320,000₫.
-22%
Original price was: 450,000₫.Current price is: 350,000₫.
-20%
Original price was: 440,000₫.Current price is: 350,000₫.
-46%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 350,000₫.
-33%
Original price was: 520,000₫.Current price is: 350,000₫.
-33%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 370,000₫.
-18%
Original price was: 450,000₫.Current price is: 370,000₫.
-23%
Original price was: 490,000₫.Current price is: 375,000₫.
-31%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 380,000₫.
-31%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 380,000₫.
-40%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 390,000₫.
-29%
Original price was: 560,000₫.Current price is: 395,000₫.
-39%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay da tay gỗ màu đen cũ

Original price was: 650,000₫.Current price is: 395,000₫.
-27%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 400,000₫.
-29%
Original price was: 590,000₫.Current price is: 420,000₫.
-26%
Original price was: 580,000₫.Current price is: 430,000₫.
-22%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 430,000₫.
-22%
Original price was: 550,000₫.Current price is: 430,000₫.
-20%
Original price was: 540,000₫.Current price is: 430,000₫.
-32%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 440,000₫.
-32%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 445,000₫.
-31%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế chân quỳ Hòa Phát bọc da cũ

Original price was: 650,000₫.Current price is: 450,000₫.
-34%
Original price was: 680,000₫.Current price is: 450,000₫.
-40%
Original price was: 750,000₫.Current price is: 450,000₫.
-35%
Original price was: 750,000₫.Current price is: 490,000₫.
-24%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 495,000₫.
-41%
Original price was: 850,000₫.Current price is: 500,000₫.
-19%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 525,000₫.
-27%
Original price was: 750,000₫.Current price is: 550,000₫.
-35%
Original price was: 850,000₫.Current price is: 550,000₫.
-15%
Original price was: 650,000₫.Current price is: 550,000₫.
-26%
Original price was: 850,000₫.Current price is: 625,000₫.
-26%
Original price was: 850,000₫.Current price is: 625,000₫.
-32%
Original price was: 950,000₫.Current price is: 650,000₫.
-48%
Original price was: 1,250,000₫.Current price is: 650,000₫.
-41%
Original price was: 1,100,000₫.Current price is: 650,000₫.
-17%
Original price was: 780,000₫.Current price is: 650,000₫.
-28%
Original price was: 950,000₫.Current price is: 680,000₫.
-29%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay nhân viên cao cấp mới 100%

Original price was: 980,000₫.Current price is: 700,000₫.
-37%
Original price was: 1,150,000₫.Current price is: 725,000₫.
-26%
Original price was: 1,000,000₫.Current price is: 740,000₫.
-21%
Original price was: 950,000₫.Current price is: 750,000₫.
-40%
Original price was: 1,250,000₫.Current price is: 750,000₫.
-29%
Original price was: 1,050,000₫.Current price is: 750,000₫.
-48%
Original price was: 1,450,000₫.Current price is: 750,000₫.
-19%
Original price was: 950,000₫.Current price is: 765,000₫.
-26%
Original price was: 1,150,000₫.Current price is: 850,000₫.
-11%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay nhân viên lưới mới 100%

Original price was: 980,000₫.Current price is: 870,000₫.
-39%
Original price was: 1,550,000₫.Current price is: 950,000₫.
-51%
Original price was: 1,950,000₫.Current price is: 950,000₫.
-42%
Original price was: 1,650,000₫.Current price is: 950,000₫.
-41%
Original price was: 1,650,000₫.Current price is: 980,000₫.
-27%
Original price was: 1,350,000₫.Current price is: 980,000₫.
-33%
Original price was: 1,650,000₫.Current price is: 1,100,000₫.
-41%
Original price was: 1,850,000₫.Current price is: 1,100,000₫.
-43%
Original price was: 2,200,000₫.Current price is: 1,250,000₫.
-31%
Original price was: 2,100,000₫.Current price is: 1,450,000₫.
-26%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay game màu đỏ đen mới 99%

Original price was: 1,950,000₫.Current price is: 1,450,000₫.
-26%
Original price was: 1,950,000₫.Current price is: 1,450,000₫.
-24%
Original price was: 1,950,000₫.Current price is: 1,490,000₫.
-21%
Original price was: 1,950,000₫.Current price is: 1,550,000₫.
-15%
Original price was: 1,950,000₫.Current price is: 1,650,000₫.
-34%
Original price was: 2,950,000₫.Current price is: 1,950,000₫.
-57%
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 1,950,000₫.
-20%
Original price was: 2,500,000₫.Current price is: 1,990,000₫.
-29%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay giám đốc bọc da mới 100%

Original price was: 2,800,000₫.Current price is: 2,000,000₫.
-36%
Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 2,250,000₫.
-34%
Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 2,300,000₫.
-33%
Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 2,350,000₫.
-23%
Original price was: 3,100,000₫.Current price is: 2,400,000₫.
-19%
Original price was: 2,950,000₫.Current price is: 2,400,000₫.
-22%
Original price was: 3,150,000₫.Current price is: 2,450,000₫.
-32%
Original price was: 3,800,000₫.Current price is: 2,600,000₫.
-24%
Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 2,650,000₫.
-24%

Ghế văn phòng thanh lý

Ghế xoay văn phòng bọc da mới 100%

Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 2,650,000₫.
-31%
Original price was: 4,000,000₫.Current price is: 2,750,000₫.
-33%
Original price was: 4,200,000₫.Current price is: 2,800,000₫.
-25%
Original price was: 3,950,000₫.Current price is: 2,950,000₫.
-22%
Original price was: 3,950,000₫.Current price is: 3,100,000₫.
-30%
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 3,150,000₫.
-34%
Original price was: 5,300,000₫.Current price is: 3,500,000₫.
-32%
Original price was: 5,250,000₫.Current price is: 3,550,000₫.
-36%
Original price was: 5,600,000₫.Current price is: 3,600,000₫.
-22%
Original price was: 4,600,000₫.Current price is: 3,600,000₫.
-19%
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 3,650,000₫.
-19%
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 3,650,000₫.
-33%
Original price was: 5,500,000₫.Current price is: 3,700,000₫.
-19%
Original price was: 5,500,000₫.Current price is: 4,450,000₫.