Ghế xoay giám đốc 2 chức năng màu đen mới 100%

3,600,000