Ghế xoay trưởng phòng da màu đen mới 99%

2,400,000