Thanh lý ghế xoay nhân viên màu xanh mới 90%

215,000