Ghế xoay nhân viên TP4 lưới có tay tồn kho

410,000