Thanh lý ghế xoay giám đốc bọc da mới 90%

1,950,000