Thanh lý ghế giám đốc màu nâu chân ixon mới 99%

2,750,000