Hiển thị tất cả 84 kết quả

-95%
125,000
-57%
150,000
-37%
220,000
-94%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Thanh lý bàn ghế quán ăn mặt gỗ 90cm*60cm mới 9%

750,000
-28%
900,000
-32%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Thanh lý bàn ghế quán ăn mặt gỗ 80cm*60cm mới 98%

950,000
-39%
1,000,000
-24%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Thanh lý bộ bàn ghế xếp sắt cũ

1,100,000
-27%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn buffet tồn kho mới 100%

1,100,000
-41%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn đôn gỗ cao su tự nhiên mới 100%

1,100,000
-26%
1,150,000
-17%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế xếp quán ăn gỗ thông cũ

1,200,000
-23%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn màu xanh tồn kho

1,200,000
-23%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn 1m2 đôn cũ

1,200,000
-16%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế sắt quán ăn gỗ tự nhiên tồn kho

1,300,000
-13%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế xếp quán nướng cũ

1,350,000
-16%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế xếp gỗ thông tồn kho

1,380,000
-15%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn chân sắt mặt gỗ

1,400,000
-26%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế đôn 1m6 chân sắt cũ

1,400,000
-28%
1,400,000
-19%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế sắt quán ăn tồn kho

1,450,000
-50%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn 1m2*60cm mới 99%

1,499,000
-40%
1,500,000
-38%
1,500,000
-21%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn chân sắt mặt gỗ thông

1,500,000
-45%
1,550,000
-14%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn sắt băng dài 1m2

1,550,000
-30%
1,600,000
-36%
1,600,000
-45%
1,600,000
-45%
1,600,000
-33%
1,600,000
-37%
1,650,000
-8%
1,750,000
-34%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn BBQ gỗ tự nhiên mới 99%

1,750,000
-18%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn sắt sơn tĩnh điện

1,800,000
-14%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn chân sắt băng dài 1m2 mới 99%

1,800,000
-26%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế đôn gỗ thông tồn kho

1,850,000
-23%
1,850,000
-46%
1,900,000
-41%
1,900,000
-32%
1,900,000
-32%
1,900,000
-36%
1,900,000
-39%
1,950,000
-51%
1,950,000
-39%
1,950,000
-38%
2,000,000
-43%
2,000,000
-43%
2,000,000
-30%
2,100,000
-49%
2,200,000
-31%
2,200,000
-49%
2,300,000
-34%
2,300,000
-26%
2,500,000
-27%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán ăn chân sắt mặt gỗ tự nhiên

2,550,000
-30%
2,800,000
-38%
2,800,000
-38%
2,800,000
-30%
2,800,000
-30%
2,800,000
-38%
2,800,000
-29%
3,000,000
-33%
3,000,000
-29%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bàn ghế quán nướng BBQ gỗ tự nhiên

3,200,000
-27%
3,280,000
-22%
3,800,000
-29%
3,900,000
-20%
3,900,000
-27%
4,000,000
-25%
4,500,000
-40%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bộ bàn ghế quán bar chân sắt bọc nệm

4,500,000
-27%

Bàn ghế quán ăn, nhà hàng thanh lý

Bàn ghế quán ăn gỗ me tây nguyên tấm

5,500,000
-27%
5,500,000
-20%
7,600,000
-8%
7,700,000
-4%
7,700,000
-18%
7,800,000
-16%
7,950,000
-12%
8,350,000
-23%
8,500,000
-8%
8,700,000
-8%
8,700,000