Ghế xoay lưới trưởng phòng màu đen chân ixon mới

950,000