Thanh lý kệ sắt hồ sơ 3m2 màu nâu mới 95%

2,850,000