Thanh lý tủ hồ sơ 1m2*2m MDF màu kem mới 95%

2,450,000