Thanh lý tủ hồ sơ 1m MFC cửa kính mới 90%

700,000