Thanh lý kệ hồ sơ 60cm MFC màu kem mới 90%

150,000