Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 1m6*2m mới 99%

2,850,000