Thanh lý kệ hồ sơ 1m2 MFC màu nâu mới 95%

1,450,000