Thanh lý combo phòng giám đốc MDF mới 98%

7,000,000