Thanh lý tủ hồ sơ sắt 2 cánh 95cm tồn kho mới 99%

2,350,000