Thanh lý tủ hồ sơ thấp gỗ 1m6 màu kem mới 95%

1,350,000