Thanh lý tủ hồ sơ 80cm cửa kính mới 90%

1,200,000