Thanh lý kệ hồ sơ 1m4 MDF màu nâu mới 98%

2,450,000