Thanh lý tủ hồ sơ 3 cánh 1m2*2m MDF mới 99%

2,950,000