Thanh lý kệ trưng bày 2m*2m MDF mới 99%

3,550,000