Kệ trưng bày 2m*2m cửa kính trắng đen mới 99%

4,800,000