Kệ sắt trưng bày 1m2*2m MDF có đèn mới 99%

2,750,000