Thanh lý kệ trưng bày sãn phẫm 6m5 MDF mới 98%

11,000,000