Thanh lý kệ trưng bày 2m màu trắng đỏ mới 98%

3,500,000