Thanh lý kệ hồ sơ 80cm*2m MDF tồn kho mới 99%

1,350,000