Thanh lý kệ hồ sơ 1m35 MFC màu nâu mới 95%

300,000