Thanh lý kệ hồ sơ 1m15 MFC màu nâu mới 95%

250,000