Thanh lý bàn giám đốc hòa phát 1m8 MDF màu nâu

2,300,000