Bàn giám đốc 1m8x90cm MDF phủ melamin DB03

3,200,000