Thanh lý bàn trưởng phòng cũ 1m8 cao cấp giá rẻ

1,000,000