Bàn giám đốc góc L hiện đại MDF cao cấp

3,000,000