Bàn giám đốc 1m8*1m4 MDF phủ melamin mới

3,200,000