Thanh lý tủ hồ sơ hòa phát 1m8 MDF cao cấp mới 98%

3,000,000