Thanh lý quầy tính tiền 1m6 MDF mới 95%

2,450,000