Thanh lý quầy lễ tân 2m kết hợp lưới mới 99%

4,500,000