Thanh lý quầy lễ tân 2m5 cong màu trắng đỏ mới 99%

3,000,000