Thanh lý quầy spa 1m2 bo cong màu trắng mới 98%

3,900,000