Thanh lý quầy pha chế gỗ tư nhiên tồn kho mới 100%

3,100,000