Thanh lý bàn quầy 2m4 MDF màu trắng vàng 99%

3,300,000