Thanh lý quầy pha chế 1m2 gỗ tự nhiên mới 99%

2,500,000