Thanh lý quầy lễ tân 1m4 MDF tồn kho mới 99%

2,500,000