Thanh lý quầy spa trắng 1m2 cao cấp mới 98%

2,400,000