Thanh lý quầy 2m MDF cao cấp giã đá mới 99%

4,500,000