Thanh lý kệ trưng bày MDF 2m4 màu trắng mới 99%

5,500,000