Thanh lý kệ trưng bày 2m*2m có đèn mới 98%

4,750,000