Thanh lý kệ trưng bày 2m4*2m4 MDF mới 98%

4,700,000