Thanh lý kệ trưng bày 2m4 MDF có đèn mới 98%

5,500,000