Thanh lý kệ trưng bày 1m2*2m MDF mới 100%

2,200,000